Vidare till huvudinnehåll

 

Vad innebär Mobility Consulting?

Vi är mer än finansiering och Fleet Management. Med Mobility Consulting skapar vi smarta helhetslösningar för både mindre lokala och internationell bilparker. Vi hjälper våra kunder att optimera sin bilpark, att elektrifiera sin bilpark och att utbilda deras förare till att köra bättre, säkrare och mer miljövänligt.

Innovation

Utmaningarna kring företagets mobilitet växer, samtidigt som möjligheterna blir större. Det gör att vi hela tiden utvecklar nya innovativa lösningar som sträcker sig bortom traditionell hantering av företagsbilar. Vi ser hur branschen och beteende förändras. Det handlar inte längre bara om att köra enskilda bilar, utan om en helhet där man delar tillgångar och investerar i en hållbar framtid. Alphabet är ledande inom Business Mobility.

Internationell bilpark

Ni som har en internationell bilpark ställs inför en stor komplexitet på grund av lokal marknadsdynamik. Olika länder har olika skatteregler och varierande finansieringsmöjligheter. Det ställer särskilda krav på interna processer och strukturer. Alphabet har kunskapen att optimera era internationella mobilitetslösningar. Ni får en tydlig, effektiv och hållbar helhetslösning för er internationella bilpark.

Förarutbildning

Avancerad körning

Föraren lär sig om de krafter som påverkar bilen i höga hastigheter och lär sig hantera krävande körsituationer på ett klokt sätt.

Ekonomisk körning / eco driving

Vi prövar på sparsam körning och de moment som förarna upplever som mest kritiska. Kursens syfte är att minska bränsleförbrukningen och att köra sparsamt. Bra för klimatet och miljön och minskar kostnaderna.

Säkerhetskörning

Vi ger ökad kunskap om hur man bäst bromsar i en kurva, vikten av att ha rätt körposition och undanmanövrering. 

 

Vad kan vi göra för ert företag?

Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort!

Jag medger härmed att Alphabet kommer att samla in och lagra mina kontaktuppgifter, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer, för att kontakta mig om Alphabets erbjudna mobilitetstjänster. Mina uppgifter kommer inte att användas för andra ändamål eller kommer att delas med tredje part, såvida inte mina uttryckligen godkänts. Mina uppgifter kommer att behållas så länge som det krävs för att uppfylla min kontaktförfrågan. Vänligen kolla vårt Privacy Policy för mer information om Alphabets databehandling.