Przejdź do zawartości

Leasing z usługami serwisowymi

Leasing z usługami serwisowymi

Leasing operacyjny z usługami serwisowymi to usługa podobna do najmu długoterminowego. Podstawowa różnica polega na liczbie dodatkowych usług – w leasingu operacyjnym z usługami serwisowymi wbrew pozorom, nie ma wymogu decydowania się na serwis mechaniczny, a umowa powinna zawierać przynajmniej dwie z usług serwisowych.

Pojazdy są oddawane w użytkowanie na podstawie umowy leasingu operacyjnego, która zawierana jest przy uzgodnionym limicie kilometrów i okresie leasingu. Czas trwania umowy to minimum 24 miesiące.

W ramach stałej opłaty miesięcznej Alphabet Polska może zaoferować Ci organizację i pokrycie kosztów większości procesów związanych z utrzymaniem floty oraz bieżącym raportowaniem jej stanu. Raz w miesiącu otrzymujesz jedną fakturę za używanie wszystkich pojazdów objętych umową wraz z raportem zarządczym. Opłata miesięczna jest stała przez cały okres trwania kontraktu i stanowi dla Twojej firmy koszt uzyskania przychodu.

Korzyści dla Twojej firmy:

  • stałe miesięczne opłaty
  • ryzyko związane z kosztami obsługi serwisowej przeniesione na Alphabet Polska

Korzyści podatkowe:

  • pozabilansowe finansowanie
  • redukcja kosztów operacyjnych – prawo do odliczenia podatku VAT przez Alphabet Polska przy zakupie pojazdów dzięki czemu raty finansowe są kalkulowane od ceny netto samochodów
  • raty leasingowe pozostają kosztem uzyskania przychodu
  • możliwość odliczenia podatku VAT od opłaty miesięcznej w dozwolonej przepisami kwocie

Korzyści finansowe:

  • atrakcyjne rabaty na zakup samochodów i usługi serwisowe
  • brak ryzyka związanego z wartością pojazdów po okresie leasingu– ryzyko ich wartości końcowej po stronie Alphabet Polska