Przejdź do zawartości

Dynamiczny wzrost i 600 tys. pojazdów Alphabet

Dynamiczny wzrost i 600 tys. pojazdów Alphabet

Alphabet International, wiodący dostawca biznesowej mobilności, podsumował 2015 rok wzrostem znacznie przekraczającym tempo rynkowe.

Podczas gdy ogólny wzrost rynku CFM wyniósł 2,1%, Alphabet urósł aż o 8,5%. W zakresie nowych kontraktów portfolio firmy powiększyło się o imponujące 15%, dając tym samym wynik znacznie przekraczający średnią rynkową, która w leasingu operacyjnym wyniosła 4%.

Jednocześnie, świadcząc swoje usługi w 18 krajach, Alphabet osiągnął kolejny ważny kamień milowy – firma zarządza obecnie portfelem ponad 600 tys. pojazdów osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych w swojej flocie.