Przejdź do zawartości

Alphabet Polska dzieli się wiedzą z samorządami

Alphabet Polska dzieli się wiedzą z samorządami

Alphabet Polska kolejny raz wspiera merytorycznie cykl szkoleń „Elektromobilność w praktyce”, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). W trakcie jego zeszłorocznej edycji ponad 1 tys. urzędników zdobyło wiedzę niezbędną do wypełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Alphabet Polska, jako jeden z liderów elektromobilności na polskim rynku, aktywnie uczestniczy w całym przedsięwzięciu, prowadząc moduł szkoleniowy dotyczący finansowania samochodów elektrycznych w formie wynajmu długoterminowego. W tegorocznej edycji przeszkolonych zostanie 17 jednostek samorządu terytorialnego. W zeszłym roku cykl objął w sumie 24 samorządy oraz ponad 1100 urzędników.

Elektromobilność jest w motoryzacji kluczowym zagadnieniem roku 2020, szczególnie w kontekście nowych norm emisji CO2. Jednocześnie stanowi ona duże wyzwanie dla samorządów, zobligowanych do działań w tym obszarze w myśl zapisów Ustawy o elektromobilności. Alphabet Polska kontynuuje edukację w tym zakresie wspólnie z PSPA w ramach cyklu szkoleń „Elektromobilność w praktyce”. Naszym celem jest przybliżanie tych kwestii władzom lokalnym i spółkom komunalnym w przystępny sposób. Pokazujemy więc nowoczesne modele finansowania zelektryfikowanej floty oraz promujemy przemyślane podejście kompleksowego przygotowania parku samochodowego na efektywne wdrożenie alternatywnych napędów – mówi Krzysztof Leszczyńskiekspert w zakresie elektromobilości Alphabet Polska, prowadzący szkolenia w ramach cyklu PSPA.

Krzysztof Leszczyński, Alphabet Polska
Krzysztof Leszczyński, Alphabet Polska

Polskie samorządy wykazują coraz większe zainteresowanie inwestycjami w elektromobilność. Na przełomie najbliższych trzech lat, flota samochodów eksploatowanych przez polskie gminy znacząco wzrośnie. Z badania PSPA "Barometr Nowej Mobilności 2019/20" wynika, że 87% jednostek samorządu terytorialnego potwierdziło rozwój floty samochodów elektrycznych wykorzystywanych w ramach wykonywania zadań publicznych (40% w perspektywie roku i 47% w perspektywie trzech lat).

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada konkretne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego. Według nich, już w 2022 roku gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców powinny posiadać we flocie użytkowanych pojazdów 10 proc. samochodów elektrycznych. Podobne wymogi dotyczą świadczenia usługi komunikacji miejskiej oraz innych zadań własnych gminy. Docelowo, co najmniej 30 proc. pojazdów będzie musiało być zero- lub niskoemisyjna. Ponadto w gminach ma rozwijać się infrastruktura ładowania EV - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Cykl ogólnopolskich szkoleń dla miast, organizowany przez PSPA, jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed administracją lokalną. Ich celem jest zapoznanie samorządów i spółek od nich zależnych z konsekwencjami nowych przepisów. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju, a parterami strategicznymi cyklu są Alphabet Polska Fleet Management, Volkswagen Group Polska i Renault Polska. Merytorycznie cykl wpierają NGL Legal, EvoBus Polska, PGL Lasy Państwowe oraz mini-auta.pl.

Jako pierwszy, do grona otwartych na innowacje miast, dołączył Inowrocław. Zainaugurował on drugą edycję cyklu „Elektromobilność w praktyce”. W szkoleniu wzięło udział 40 urzędników. Wszyscy poznali obowiązki wynikające z nowych regulacji prawnych oraz dostępne na rynku rozwiązania w zakresie planowania infrastruktury ładowania i budowy floty pojazdów zeroemisyjnych. Urzędnicy dysponują odpowiednią wiedzą niezbędną do wdrażania elektromobilności, co potwierdził certyfikat „Miasto przyjazne elektromobilności”, przyznany Inowrocławowi przez PSPA. 

Do końca maja PSPA przeszkoli jeszcze pracowników 16 urzędów miejskich i przedsiębiorstw komunalnych. W ramach pierwszej edycji cyklu, szkolenia odbyły się w 24 największych miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Trójmieście, Szczecinie i Katowicach.