Przejdź do zawartości

Alphabet podsumowuje cykl szkoleń „Elektromobilność w praktyce”

Alphabet podsumowuje cykl szkoleń „Elektromobilność w praktyce”

W maju br. zakończył się trwający 6 miesięcy projekt szkoleń dla samorządów „Elektromobilność w praktyce”, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). W jego trakcie ponad 1 tys. urzędników zdobyło wiedzę niezbędną do wypełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Alphabet Polska, jako jeden z liderów elektromobilności na polskim rynku, aktywnie uczestniczył w całym przedsięwzięciu, prowadząc moduł szkoleniowy dotyczący finansowania samochodów elektrycznych w formie wynajmu długoterminowego. 

Ogromnie cieszymy się ze współpracy z PSPA przy realizacji tego projektu. Naszym celem było przybliżenie przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw komunalnych, objętych obowiązkiem budowy flot nisko- i zeroemisyjnych, możliwości w zakresie sposobów finansowania oraz obsługi elektrycznych pojazdów. Szkolenia dały nam nie tylko możliwość pokazania jak w praktyce działa zewnętrzne finansowanie floty, ale także zaprezentowania w szczegółach usługi AlphaElectric, dedykowanej właśnie do obsługi samochodów elektrycznych. Kolejnym elementem naszego modułu było pokazanie Badania Potencjału Elektryfikacji Floty, czyli naszego autorskiego programu, pozwalającego na efektywną identyfikację pojazdów, które mogą z powodzeniem zostać wymienione na auta przyjazne środowisku bez straty dla mobilności całej floty– podsumowuje Krzysztof Leszczyński, ekspert w zakresie elektromobilości Alphabet Polska, prowadzący szkolenia w ramach cyklu PSPA.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 22 lutego 2018 r. reguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych nakładając liczne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego m.in. konieczność zapewnienia udziału 30% udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych aut.

Cykl szkoleń organizowany przez PSPA był odpowiedzią na wyzwania stojące przed administracją lokalną, dając możliwość uzyskania realnego wsparcia we wdrażaniu elektromobilności, a także dostęp do informacji, danych, statystyk, opinii i analiz rynkowych.

Celem szkoleń było zapoznanie przedstawicieli samorządów i spółek od nich zależnych z konsekwencjami nowych przepisów, ale przede wszystkim przedstawienie realnych rozwiązań w zakresie planowania infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych.

Projekt „Elektromobilność w praktyce” objął w sumie 24 szkolenia, zrealizowane na przestrzeni 6 miesięcy w 23 największych miastach w Polsce. W jego ramach przeszkolonych zostało dokładnie 1121 urzędników oraz przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych.*