Verder naar hoofd artikel

Statement COVID-19 Alphabet | Nederland

Om de gezondheid van de medewerkers en de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen, houdt Alphabet de ontwikkelingen rond het Corona-virus nauwlettend in de gaten. Om verspreiding van het virus te voorkomen, houdt een speciaal team dagelijks overleg om de actuele situatie te beoordelen en daar waar nodig bij te stellen. Aanvullend heeft Alphabet maatregelen genomen. Deze gelden voor eigen medewerkers en voor klanten en leveranciers die een vestiging van Alphabet bezoeken. In alle gevallen volgt Alphabet de richtlijnen van BMW Group en die van het RIVM. Daar waar het RIVM strikter advies geeft, omdat deze voor Nederland meer relevant zijn, wordt dat advies opgevolgd. In geval deze richtlijnen onvoldoende duidelijkheid geven, wordt per situatie bekeken wat een passende maatregel is en wordt dit besproken met de betreffende medewerker.

Interne werkafspraken

Voor het hoofdkantoor van Alphabet is het Business Continuity Plan van kracht. Om risico te spreiden en de bedrijfscontinuïteit en dienstverlening te waarborgen, werken alle medewerkers met ingang van 16 maart vanuit huis, behoudens een minimale noodbezetting. Een uitzondering geldt eveneens voor diegenen waarvoor de werkzaamheden niet op afstand kunnen worden verricht. Bezoek van en naar de vestigingen en fysiek overleg tussen collega’s van verschillende vestigingen zijn niet toegestaan. In uiterste noodzaak en onder strikte inachtneming van de richtlijnen, kan hiervan worden afgeweken. Zoveel mogelijk dient men gebruik te maken van mail, telefoon en skype. Ook geplande dienstreizen en afspraken met collega’s uit het buitenland worden uitgesteld om besmettingskans te minimaliseren.  

Externe contacten

De recepties van de kantoren zijn geïnstrueerd om bezoek bij ontvangst te vragen of zij recent in contact zijn geweest met Corona-patiënten en/of een risicogebied bezocht hebben. Hen kan op basis hiervan de toegang tot het kantoor worden ontzegd. De lokale vestigingen van AlphaRent en Logistics zijn onder zeer strikte richtlijnen bemand om de dagelijkse operatie te kunnen laten doorgaan. De vestigingen van Alphabet Occasions zijn voor publiek gesloten en alleen op afspraak te bezoeken voor afleveringen/ en of proefritten. Alle overige transacties vinden verder online plaats. Reeds geplande persoonlijke afspraken met klanten en leveranciers zijn in overleg omgezet naar een skype-call, dan wel geannuleerd. Uit optimale voorzorg is het niet toegestaan om klanten en leveranciers persoonlijk te bezoeken dan wel te ontvangen. Voor vergaderingen en overleggen dient gebruik te worden gemaakt van telefoon en skype.

Hygiëne

Op alle vestigingen zijn op verschillende plaatsen extra desinfecterende middelen beschikbaar en worden medewerkers door middel van aanduidingen gewezen op het extra en regelmatig handen wassen. Het restaurant is gesloten. Ook het hergebruik van koffiebekertjes wordt afgeraden. Handen worden niet geschud en in algemene zin wordt fysiek contact afgeraden

Communicatie

Medewerkers worden dagelijks geïnformeerd over de actuele stand van zaken via een speciale infopagina op intranet, een nieuwsbrief en via mail. Iedere ochtend start elke afdeling/team met een dagstart via skype om de voortgang, betrokkenheid en communicatie onderling te waarborgen.   

Tot slot

Wacht- en doorlooptijden kunnen als gevolg van de genomen maatregelen langer zijn dan je van ons gewend bent. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, staat bescherming en de gezondheid van onze medewerkers en onze relaties voorop. Alphabet volgt de actualiteit dagelijks en volgt de richtlijnen van het RIVM.

Hallo, hoe kan ik je helpen?