Verder naar hoofd artikel

De Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit

De Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit

UPDATE oktober 2022: Het ministerie van IenW heeft bekend gemaakt dat de invoering van de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit wordt uitgesteld. De verwachting is dat de regeling per 1 juli 2023 wordt ingevoerd. 

 

Vanaf juli 2023 krijgen bedrijven vanaf 100 medewerkers te maken met de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit. Dat is een hele mond vol en klinkt ook best ingewikkeld. Maar wat betekent het, wat houdt het praktisch gezien nu eigenlijk in en waarom is het nodig? We leggen het je hieronder uit.

Wat is het?

Volgens deze regeling, waarvan het ontwerpbesluit momenteel nog bij de Tweede Kamer ligt, hebben bedrijven vanaf 100 medewerkers, vooralsnog per 1-7-2023 de verplichting een rapportage van alle werkgebonden kilometers in te dienen. Met werkgebonden kilometers bedoelen hier: het zakelijk én woon-werk verkeer.

Waarom?

Maar wat is de reden dat dit van werkgevers gevraagd gaat worden? Dit heeft alles te maken met het klimaatakkoord. Hierin is vastgesteld dat werkgevers een grote rol hebben in het verduurzamen van de mobiliteit in Nederland. Meer dan de helft(!) van het totaal aantal gereden kilometers in ons land valt namelijk onder de noemer ‘werkgebonden kilometers’. Dus als er ergens impact gemaakt kan worden met het verduurzamen van mobiliteit, dan is het in de hoek van de zakelijke en woon-werk kilometers.

En die impact is hard nodig om CO2 uitstoot te verminderen en het Klimaatakkoord te halen. Het uiteindelijke doel is een reductie van minimaal 1 Mton CO2 op werkgebonden personenmobiliteit.

Wat staat werkgevers te wachten?

Het waarom is dus wel duidelijk, maar wat wordt er nu concreet van werkgevers verwacht in 2023? Vanaf juli 2023 hebben werkgevers met meer dan 100 werknemers een rapportageplicht. Zij moeten vervolgens in de nabije toekomst een kilometer rapportage in kunnen dienen bij De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Van medio 2023 tot 2026 is er sprake van een collectieve doelstelling. Vanaf 2026 kán de overheid besluiten om een normering in te voeren waaraan individuele bedrijven zich moeten houden. Maar dit is dus nog niet zeker! Met deze opzet maakt de regeling werkgevers bewust van hun verantwoordelijkheid. Daarnaast krijgen werkgevers duidelijke handvatten voor het verduurzamen van de werkgebonden mobiliteit.

De rapportageplicht in detail

In de rapportage moeten de jaarlijkse werkgebonden kilometers vastgelegd worden. Hierin dient onderstaande meegenomen te worden:

  • Woon/werk en zakelijk verkeer
  • Kilometers (geen CO2 uitstoot, dat wordt door het RVO berekend op basis van een model)
  • Type vervoer (OV, auto, fiets, scooter, etc)
  • Type brandstof.

Houdt er hierbij ook rekening mee dat het gaat om de totale jaarkilometers per concern. Heeft jouw bedrijf meerdere filialen of vestigingen? Dan dien je dus één totale rapportage aan te leveren van alle locaties bij elkaar opgeteld.

Ook dienen de woon-werk kilometers en overige zakelijke kilometers apart geregistreerd te worden.

 

Start met voorbereiden op de Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

Wij zien en horen dat veel bedrijven op dit moment worstelen met de vraag ‘hoe krijg ik dit op tijd ingeregeld’? Het vraagt namelijk om nogal wat administratieve inspanningen en aanpassingen van werkgevers om deze registratie mogelijk te maken. 

Speelt dit onderwerp bij jou ook en zou je hierover in gesprek willen gaan? Neem gerust contact met ons op. Wij kijken graag met je mee en bezitten over expertise om werkgevers hierop voor te bereiden. Onze tip is om te zorgen dat op tijd gestart kan worden met de mogelijke registratieplicht. Niet alleen voor onze leaseauto’s maar voor alle vormen van werkgebonden mobiliteit. 

Contactgegevens
Ik geef hierbij toestemming dat Alphabet mijn contactgegevens verzamelt en bewaart conform het privacy statement.
Hallo, hoe kan ik je helpen?