Verder naar hoofd artikel

De "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP)

Hoe u de omschakeling van NEDC naar WLTP in goede banen kunt leiden

Het aftellen is begonnen: vanaf 1 september 2018 wordt de nieuwe “Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure” of WLTP verplicht voor alle nieuwe voertuigen. Hier is alles wat u moet weten over wat dit voor u betekent en hoe Alphabet u kan helpen.

Wat is WLTP?

WLTP is de nieuwe laboratoriumtest voor het meten van brandstofverbruik en uitstoot. Zoals de naam al doet vermoeden, heeft WLTP tot doel om testprocedures over de hele wereld te harmoniseren om een gelijk speelveld te creëren. Deze nieuwe testprocedure werd ontwikkeld door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) in samenwerking met de Europese auto-industrie en zal de laboratoriumtest “New European Driving Cycle” (NEDC) vervangen, die sinds de jaren 90 wordt gebruikt.

De weg van NEDC naar WLTP

De NEDC of New European Driving Cycle werd ontwikkeld om het gebruik van elke auto in Europa te repliceren. Aangezien de cyclus echter werd ontwikkeld in de jaren tachtig, werd aangenomen in 1990 en voor het laatst werd bijgewerkt in 1997, houdt hij geen rekening met moderne veranderingen in autogebruik en technologie. En dat is nu juist waar WLTP van pas komt.

NEDC werd aanvankelijk alleen voor benzineauto’s ontwikkeld, maar werd al snel een instrument dat werd ingezet om het energieverbruik van dieselauto’s, hybrides en volledig elektrische auto’s te berekenen. Deze test is gebaseerd op vier rijcycli van 20 minuten in de stad en één rijcyclus buiten de stad. Hij houdt echter geen rekening met de werkelijke rijomstandigheden of de invloed van optionele uitrusting op een auto, wat betekent dat er aan de verbruiksnormen van de NEDC op de weg bijna onmogelijk kan worden voldaan.

Wat verandert er?

Hoewel de WLTP-testen ook in een laboratorium plaatsvinden, maakt deze nieuwe procedure gebruik van realistischere rijgegevens, die over de hele wereld zijn verzameld. Ze omvat ook vier cycli, maar die zijn nu dertig minuten lang in plaats van twintig en elk heeft zijn eigen opgelegde gemiddelde snelheid: laag, gemiddeld, hoog en extra hoog.

Bovendien kijkt WLTP naar een aantal rijsituaties, zoals stoppen, remmen of versnellen, en houdt de test rekening met de invloed van eventuele extra kenmerken die aan de auto zijn toegevoegd. Met deze veranderingen en vele andere die binnenkort van kracht worden, probeert de WLTP de laboratoriumtestresultaten beter af te stemmen op het werkelijke dagelijkse gebruik van voertuigen en tegelijkertijd rekening te houden met de huidige motortechnologie.

De EU-Commissie zal gelijktijdig met de invoering van de WLTP de “Real Driving Emissions (RDE)”-testen ten uitvoer brengen, die in werking zullen treden vanaf september 2019. In tegenstelling tot de NEDC en WLTP zullen de emissietesten onder reële rijomstandigheden verontreinigende stoffen zoals NOx meten terwijl met de voertuigen op de weg wordt gereden. Hiermee zal worden aangetoond of de resultaten van de laboratoriumtests onder normale omstandigheden kunnen worden gereproduceerd.

Welke CO2-waarde hanteren als basis voor fiscaliteit?

Er is enige verwarring ontstaan rond de CO2 waarde die gebruikt dient te worden als basis voor de fiscaliteit (VAA en aftrekbaarheid in vennootschapsbelasting) voor voertuigen gekeurd onder de WLTP-cyclus. 
U weet dat dit alvast tot 2020 de NEDC (2.0) waarde blijft. Het was ook de bedoeling dat de DIV steeds deze CO2-waarde zou vermelden op het inschrijvingsbewijs.  Om technische redenen bij de preregistratie van voertuigen (zie de volledige uitleg van Febiac ter zake in bijlage) kan echter in sommige gevallen de full WLTP waarde op het inschrijvingsbewijs terecht komen en dus niet de (teruggerekende) NEDC 2.0 waarde.

De enige juiste CO2-waarde die als basis dient voor de fiscaliteit vindt u terug op het gelijkvormigheidsattest onder rubriek 49.1. (Rubriek 49.4 vermeldt voor WLTP-gehomologeerde wagens ook de full WLTP waarde maar deze is op dit ogenblik fiscaal niet relevant). Meer info vindt u hier in de officiële communicatie van Renta.

Zal mijn brandstofverbruik stijgen?

 WLTP zal leiden tot hogere CO2-waarden in g/km ten opzichte van gelijkwaardige voertuigen die al getest zijn volgens NEDC, simpelweg omdat de nieuwe test langer en strenger is. Dit geldt vooral voor auto’s met kleine turbomotoren die momenteel populair zijn binnen wagenparken en waarvoor de emissies naar schatting met 25 procent zullen stijgen. De hogere CO2-waarde betekent niet dat het brandstofverbruik is toegenomen, maar stelt consumenten gewoon in staat om de werkelijke brandstofkosten voor een voertuig nauwkeuriger te voorspellen. Dat heeft echter wel tot gevolg dat veel auto’s niet langer voldoen aan de huidige duurzaamheidsdoelstellingen en dat wagenparkbeheerders hogere verkeersbelastingen kunnen verwachten, die in veel landen gebaseerd zijn op de CO2-uitstoot.
 

Wat kunt u doen?

1. Pas uw car policy aan

Voor veel werkgevers zijn bedrijfswagens een belangrijk instrument om topmedewerkers aan te trekken en te motiveren. Het brandstofverbruik en de CO2-waarden hebben een grote impact op de voertuigen die werknemers kiezen. Dankzij de invoering van WLTP-tests zullen de gemiddelde CO2-waarden voor auto’s van alle fabrikanten naar verwachting stijgen. Alphabet verwacht momenteel dat de CO2-niveaus volgens WLTP tot 25 procent stijgen, wat betekent dat veel modellen buiten de selectie vallen als de car policy ongewijzigd blijft.

De meest recente vergelijkingen (juni 2020) van NEDC2.0 en WLTP bij te bestellen voertuigen (wagens zonder opties/packs) geven een verhoging weer van gemiddeld 17% (20% bij diesels, 14,7% bij benzines, 11% bij CNG, 21% full hybrids, min 6% plug-in hybrids).

Wagenparkbeheerders kunnen de volledige impact van de WLTP-testen op hun huidige lijsten beoordelen zodra de officiële WLTP-emissiegegevens beschikbaar worden gesteld door de betrokken autofabrikanten. Ondernemingen die een CO2-limiet in hun car policy hebben opgenomen, zullen deze waarde moeten analyseren, herbekijken en mogelijk ook aanpassen. Om ervoor te zorgen dat werknemers toegang hebben tot de voertuigen die ze willen en waarin ze gewend zijn om te rijden, moet een CO2-limiet van bijvoorbeeld 120 gram worden verhoogd tot ten minste 150 gram. Aangezien sterkere motoren het over het algemeen beter doen volgens WLTP, krijgen voertuigen die vroeger minder populair waren misschien opnieuw meer aandacht.

2. Groener beleid

Naast het herzien van de policylimieten kunnen wagenparkbeheerders de voertuigselectie ook updaten om werknemers alleen die voertuigen aan te bieden die de beste emissieprestaties hebben volgens WLTP. Een dergelijke herziening moet met de juiste motivering aan de werknemers worden meegedeeld om te garanderen dat ze tevreden zijn en de aanpassing steunen. Klimaatverandering en milieubescherming zijn hot topics waar veel werknemers bekend mee zijn, dus dit is een geweldige kans voor bedrijven om steun te krijgen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen of milieuverplichtingen. Wagenparkbeheerders kunnen de opties voor bepaalde auto’s bovendien aanpassen (d.w.z. kleinere wielen, geen schuifdak enz.), omdat er bij het brandstofverbruik en de CO2-waarden nu ook rekening zal worden gehouden met die opties.

Uiteindelijk biedt de omschakeling naar WLTP bedrijven een fantastische kans om zich zowel intern als naar de buitenwereld toe als milieuvriendelijk en toekomstgericht te presenteren.

 

3. Het elektrische aandeel van het wagenpark verhogen

In plaats van te vertrouwen op kleinere of minder goed uitgeruste voertuigen, kunnen wagenparkbeheerders de omschakeling naar WLTP ook gebruiken om sommige auto’s met verbrandingsmotoren te vervangen door volledig elektrische voertuigen of plug-inhybride modellen. Overstappen op schonere modellen is niet alleen goed voor het milieu, maar dankzij de in vergelijking met conventionele auto’s lagere bedrijfskosten voor brandstof- en verkeersbelastingen kan het bedrijf zelfs op lange termijn geld besparen. Alphabet biedt wagenparkbeheerders holistische ondersteuning via AlphaElectric, een allesomvattende aanpak om elektrische en hybride voertuigen met succes te integreren in traditionele diesel- en benzinewagenparken. De Mobility Consulting Tool (MCT) van AlphaElectric, software die is ontwikkeld door Alphabet, laat met duidelijke feiten en cijfers zien of en hoe elektrische auto’s slim en naadloos in het wagenpark kunnen worden geïntegreerd. De onlangs verbeterde MCT verzamelt reële gegevens over het rijgedrag van een onderneming aan de hand van gps-loggers die in de auto’s zijn geïnstalleerd. Met de MCT kan Alphabet dan transparante aanbevelingen doen voor geschikte alternatieven voor elektrische voertuigen, advies geven over laadinfrastructuur en de potentiële vermindering van CO2 berekenen.

Samengevat:

  • Indien enkel NEDC 2.0 waarde gekend: hanteer NEDC 2.0
  • Indien enkel WLTP waarde: hanteer WLTP
  • Indien NEDC 2.0 en WLTP gekend: belastingplichtige mag kiezen welke waarde gebruikt wordt 

De juiste NEDC 2.0-CO2 staat in rubriek 49.1 van het gelijkvormigheidsattest. De WLTP-CO2 staat in rubriek 49.4.

Welke CO2 en verbruik staan momenteel op de offertes en in de systemen?

Het is nog altijd de NEDC 2.0 CO2-waarde en verbruikOok al zijn alle wagens WLTP-getest, de huidige fiscaliteit is gebaseerd op NEDC 2.0. 

Wanneer gaan we dan een exacte WLTP-waarde ontvangen en kunnen berekenen?

Alphabet bouwt momenteel een “WLTP-service” (om betrouwbare CO2-waarden bij de autoconstructeurs online op te halen, want elke configuratie zal een specifiek WLTP-resultaat geven). Belgische importeurs coderen momenteel alle wagens/opties/packs. 

Alphabet streeft ernaar om in het 4e kwartaal van 2020 de WLTP-service te implementeren.

Alphabet staat voor u klaar: neem contact met ons op om samen de omschakeling in goede banen te leiden!

Meer consultancy topics