Verder naar hoofd artikel

Ongeval, schade en diefstal

Melden van schade

Hou zeker rekening met de volgende punten om een efficiënte opvolging van de schade te garanderen:

  • Stuur binnen de 24 uur een volledig, aan beide zijden, ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier naar Alphabet. Voor een vlotte afhandeling kunt u uw formulier steeds hier invullen. 
  • Vermeld in de correspondentie met Alphabet steeds de nummerplaat van de wagen. 
  • Na ontvangst van het schadeaangifteformulier zal de door u gekozen hersteller u contacteren om de schade zo snel mogelijk te laten herstellen. 
  • In geval van schade met een derde persoon dient u zo spoedig mogelijk uw origineel Europees aanrijdingsformulier aan Alphabet te bezorgen.

Naar het schadeaangifteformulier

Vervangwagen

Zodra we over uw schadeaangifteformulier beschikken, en uw wagen binnen is gebracht bij een hersteller, wordt er voor een vervangwagen gezorgd (volgens de contractuele voorwaarden van uw contract). Die vervangwagen kunt u voor de hele periode van de herstelling gebruiken. Bij diefstal krijgt u gedurende een maand een vervangwagen.

Ruitschade

Uw wagen is verzekerd tegen ruitschade. Herstelling of vervanging dient steeds bij een door ons erkende hersteller (Autoglass Clinic & Carglass) te gebeuren, zowel in België als in het buitenland. Indien de inslag in uw voorruit kleiner is dan een 2 euro muntstuk, voorkomt herstelling dat uw voorruit verder barst en krijgt de ruit dankzij de herstelling haar oorspronkelijke stevigheid terug. 

Voor glasbreuk kunt u steeds de Alphabet Service Line contacteren op 078/05 00 48

Diefstal

Bij diefstal of poging tot diefstal dient u binnen de 24u klacht neer te leggen bij de bevoegde overheid en Alphabet onmiddellijk te informeren. Alle originele sleutels en afstandsbedieningen moeten dan aan Alphabet voorgelegd worden.

In geval van verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs of gelijkvormigheidsattest dient u daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. De originele attesten van verlies of diefstal moeten zo snel mogelijk opgestuurd worden naar Alphabet zodat wij uw nieuwe documenten kunnen aanmaken. Een kopie van deze aangiften dient steeds bewaard te worden in de wagen.